Áp dụng HĐĐT trong DN theo TT68/2019/TT-BTC

TT68/2019/TT-BTC được ví như hành lang pháp lý vững chắc giúp doanh nghiệp có thể triển khai nhanh chóng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần chú ý một vài điểm sau:

Một vài lưu ý khi áp dụng HĐĐT

– Doanh nghiệp sẽ là đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm với thông tin hóa đơn được phát hành, hạn chế rủi ro và đơn giản hơn trong công tác bảo quản, lưu trữ.

– Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động các công việc khởi tạo và phát hành hóa đơn; đơn giản hóa việc phát hành, quản lý hóa đơn; đơn giản hóa thủ tục kê khai thuế và tình hình sử dụng hóa đơn; hóa đơn mang theo nhiều hơn thông tin, hình ảnh đặc trưng của Doanh nghiệp.

– Đa số người Việt Nam vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt, dẫn tới hóa đơn điện tử “chậm” được áp dụng và triển khai trên quy mô lớn.

– Một số Doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn khi trao đổi, giải thích với khách hàng về hóa đơn điện tử và tính pháp lý của hóa đơn này bởi hóa đơn trong nhận thức của đại bộ phận người dân Việt Nam vẫn là chứng từ giấy, hóa đơn điện tử chưa được nhiều người biết đến và sử dụng.

– Việc áp dụng hóa đơn điện tử rất cần một hạ tầng kỹ thuật tốt, nên các Doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có thời gian test thử trước khi chuyển đổi hoàn toàn sang Hóa đơn điện tử.

– Trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử, nhưng cần nghiên cứu đánh giá xem đơn vị đó có đủ quy mô, kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ trên phạm vi rộng, song hành cùng Doanh nghiệp hay không?

Áp dụng HĐĐT trong DN theo TT68/2019/TT-BTC

Các điều kiện để doanh nghiệp phát hành hóa đơn điện tử

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực để có thể đáp ứng các yêu cầu của các quy định.

Theo khoản 2 điều 4 thông tư 32/2011/TT-BTC, người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử.

 Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định.

Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:
Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu.

Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.

4 điều người lao động cần biết về Bảo hiểm thất nghiệp

Đến Với Cho Thuê Lao Động Hưng Yên Nguồn Nhân Lực Sẽ Khiến Bạn Hài Lòng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *