Các vi phạm về quy định tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

Khi quyết định thành lập doanh nghiệp thì một trong những công việc quan trọng đầu tiên mà các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu đó chính là hóa đơn, các nghiệp vụ về hóa đơn, các sai phạm và cách khắc phục các lỗi sai như sai hình thức thanh toán trên hóa đơn điện tử, sai về quy định tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn. Để giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn trong việc tiến hành triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thì trong bài viết này sẽ trình bày rõ các vi phạm và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử.

Không đủ nội dung bắt buộc theo quy định

Trong trường hợp doanh nghiệp Tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn. Cụ thể là thông tin về ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Do vậy, khi lập hóa đơn điện tử, người làm kế toán cần chú ý đảm bảo đầy đủ nội dung trên hóa đơn theo quy định.

Mức xử phạt đối với hành vi này được quy định cụ thể như sau:

Phạt tiền ở mức từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ nội dung hóa đơn theo quy định.

Phạt cảnh cáo với hành vi tự in hóa đơn không đủ hoặc không đúng các nội dung trên hóa đơn theo quy định nhưng đã tự khắc phục. Hóa đơn vẫn đảm bảo phản ánh đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh và không ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp.

Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện

Pháp luật đã quy định rõ các điều kiện để tự in, khởi tạo hóa đơn, chính vì vậy, nếu vi phạm các quy định này sẽ bị xử phạt theo đúng quy định.

Mức xử phạt nếu vi phạm các điều kiện về tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn thì sẽ bị phạt tiền 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Cung cấp phần mềm tự in hóa đơn không đảm bảo nguyên tắc theo quy định hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung

Các nguyên tắc, nội dung bắt buộc phải có khi tự in hóa đơn điện tử được quy định tại thông tư 32/2011/TT-BTC.

Mức xử phạt: Đối với lỗi này doanh nghiệp có thể bị phạt tiền mức cao nhất 8.000.000 đồng, thấp nhất 4.000.000 đồng.

Tự in hóa đơn giả – khởi tạo hóa đơn điện tử giả

Hóa đơn giả là hóa đơn được in/ khởi tạo theo hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác. Hoặc in hóa/ khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Mức xử phạt:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Trong trường xác định được do lỗi khách quan của phần mềm tự in, tổ chức cung cấp sẽ bị phạt cảnh cáo. Đồng thời phải dừng ngay việc khởi tạo hóa đơn, có điều chỉnh và sửa chữa kịp thời.

Ngoài ra các tổ chức, cá nhân có thể phải nhận hình thức xử phạt bổ sung. Phạt đình chỉ quyền tự in hóa đơn từ 01 tháng đến 03 tháng. 

Áp dụng HĐĐT trong DN theo TT68/2019/TT-BTC

4 điều người lao động cần biết về Bảo hiểm thất nghiệp

Bổ sung các hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn điện tử, cụ thể:

Lập hóa đơn điện tử khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế

Lập hóa đơn sai loại hóa đơn giao cho khách hàng

Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế

Lập hóa đơn nhưng không giao hoặc chuyển cho người mua

Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *