Sức khỏe

Những tác hại đáng sợ của khói thuốc lá

Vào những người hay hít phải mùi khói thuốc trong một bầu không gian hẹp, bởi chúng còn được gọi là hút thuốc tự thụ động có mối nguy cơ rất đáng sợ cho sức khỏe của con người. Ung thư phổi Có rất nhiều…
Đọc tiếp

Tác hại đáng sợ của khói thuốc

Vào những người hay hít phải mùi khói thuốc trong một bầu không gian hẹp, bởi chúng còn được gọi là hút thuốc tự thụ động có mối nguy cơ rất đáng sợ cho sức khỏe của con người. Ung thư phổi Có rất nhiều…
Đọc tiếp