Bạn nên biết – Những loại bảo hiểm trong tổ chức sự kiện

Trong quá trình tổ chức sự kiện luôn tiềm ẩn những rủi ro không kiểm soát được và nó được xem là sức mạnh đe dọa đến sự thành công của sự kiện. Và nhiều khi những rủi ro đó còn kéo theo những tổn thất khôn lường, để lại hậu quả xấu đến công ty tổ chức sự kiện. Chính vì thế mà trong những trường hợp đó các công ty tổ chức sự kiện nên tham gia bảo hiểm. Vậy bảo hiểm trong tổ chức sự kiện được hiểu như thế nào? Hãy theo dõi bài viết sau đây nhé!

Bảo hiểm trong tổ chức sự kiện được hiểu như thế nào?

Bảo hiểm trong tổ chức sự kiện được hiểu như thế nào?

Bảo hiểm trong tổ chức sự kiện được hiểu đó là trong trường hợp công ty tổ chức sự kiện đã tham gia bảo hiểm và rủi ro mà họ gặp phải đã được bảo hiểm thì bằng nguồn vốn của mình công ty bảo hiểm sẽ thực hiện việc chi trả tiền bảo hiểm một cách kíp thời. Và từ đò, công ty tổ chức sự kiện gặp rủi ro trong trường hợp này sẽ dễ dàng vượt qua khó khăn do những rủi ro đó mang lại.

Bảo hiểm trong tổ chức sự kiện còn là hình thức khắc phục thiệt hại cho các công ty tổ chức sự kiện khi gặp những rủi ro đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của mình. Khi rủi ro xảy ra, công ty tổ chức sự kiện tham gia bảo hiểm được tổ chức bảo hiểm bồi thường thiệt hại nhằm khắc phục hậu quả. Vầ mức độ bồi thường phụ thuộc vào hợp đồng bảo hiểm mà các bên đã thỏa thuận trước đó.

Chính sách bảo hiểm trong tổ chức sự kiện

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng: hình thành dựa trên hoạt động của mỗi một cá nhân, tổ chức khi tiến hành trên một địa bàn cụ thể. Ví dụ như công ty tổ chức sự kiện phải bồi thường thương tích cho khách hàng khi bị hóa hàng rơi trúng người thì phạm vi trách nhiệm công cộng bao gồm các tuyên bố của công ty tổ chức sự kiện đối với những người tham dự sự kiện. 

Những thiết bị tổ chức sự kiện và độ bao phủ tài sản: khi một công ty tổ chức sự kiện thuê thiết bị cho một sự kiện có khả năng là bảo hiểm thì không được bao gồm phí trong – lưu ý nên kiểm tra điều này với những nhà cung cấp.

Bảo hiểm hủy bỏ: công ty tổ chức sự kiện hủy bỏ hoặc từ bỏ sự kiện do những tình huống ngoài tầm kiểm soát thì mức độ che phủ bảo hiểm phải phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của nhà tổ chức sự kiện. Hãy kiểm tra các chính sách cẩn thận để loại trừ. Trong trường hợp nếu không mua bảo hiểm thì bạn hãy chắc chắn rằng có một kế hoạch dự phòng hoàn hảo – xem xét cẩn trọng tất cả các lựa chọn của mình.

Một số công ty cung cấp dịch vụ dựa trên một tỷ lệ phần trăm của chi phí thuế,vì vậy có thể lựa chọn công ty để thực hiện. Nếu dịch vụ này không được cung cấp hoặc nếu công ty tổ chức sự kiện chọn mà không có yêu cầu nào đối với họ thì bắt buộc nhà tổ chức sự kiện phải đảm bảo cho bất kỳ thiết bị thuê từ thời điểm nhận hàng cho đến khi nó được thu gom lại sau khi sự kiện kết thúc. Ngoài ra phí bảo hiểm có thể được tính theo tỉ lệ phần trăm của tổng chi phí.

>>Xem thêm:

Sức khỏe cho dân văn phòng

Tư vấn CÁCH CHỌN phòng tập gym tốt cho người mới tập

Các loại hợp đồng bảo hiểm: hợp đồng bảo hiểm là việc tổ chức bảo hiểm cam kết đảm bảo bồi thường một khoản tiền nhất định cho cá nhân, tổ chức khi sự kiện bảo hiểm xảy ra và có gây thiệt hại cho đối tượng được bảo hiểm trong một thời gian nhất định; còn bên mua bảo hiểm phải đóng một khoản phí nhất định gọi là phí bảo hiểm

Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm có thể được phân chia thành các loại: Hợp đồng bảo hiểm con người, hợp đồng bảo hiểm tài sản và hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *